Legging av vannledning

Skaun

Vi er nå kommet godt i gang med legging av vannledning for Skaun Kommune mellom Råbygda og Jåren til gamle Rossvatnet vannverk.

Personvern